เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,5645,2145,21491758765783.52 %88.75 %87.41 %
ตุลาคม5,5645,2145,19575266758786.49 %87.21 %88.71 %
พฤศจิกายน5,5425,2145,18394351940382.99 %90.05 %92.23 %
ธันวาคม5,4955,2145,21459250655389.22 %90.30 %89.40 %
มกราคม5,2835,2055,18970158219386.72 %88.82 %96.28 %
กุมภาพันธ์5,1955,1895,19581349138584.36 %90.54 %92.59 %
มีนาคม5,2054,9865,21765158065787.49 %88.36 %87.41 %
เมษายน5,2174,9794,8425997728488.53 %98.46 %94.13 %
พฤษภาคม5,2014,9704,85174418415585.70 %96.30 %96.81 %
มิถุนายน5,2055,1864,87366337719487.27 %92.74 %96.02 %
กรกฎาคม5,2144,9924,82358932516888.71 %93.49 %96.52 %
สิงหาคม5,2145,1304,82389458925682.85 %88.52 %94.70 %
รวมทั้งปี63,90061,49260,6208,8575,4824,49086.14 %91.08 %92.59 %