เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 39 หน่วยงาน จากทั้งหมด 40 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน64,67365,95067,46339,25919,21217,02239.30 %70.87 %74.77 %
ตุลาคม64,58065,78567,43546,05419,91318,57428.69 %69.73 %72.46 %
พฤศจิกายน64,80265,82267,40145,86216,11517,93729.23 %75.52 %73.39 %
ธันวาคม64,91865,79967,42339,05115,80417,78039.85 %75.98 %73.63 %
มกราคม65,02565,81467,47742,60017,03015,30034.49 %74.12 %77.33 %
กุมภาพันธ์64,44465,68967,39034,12117,72715,70847.05 %73.01 %76.69 %
มีนาคม66,71465,66867,51318,82616,90220,24771.78 %74.26 %70.01 %
เมษายน66,62665,68966,21818,28013,74413,50772.56 %79.08 %79.60 %
พฤษภาคม67,04765,70965,95620,04116,78613,79070.11 %74.45 %79.09 %
มิถุนายน67,05565,84365,99718,66718,08315,69672.16 %72.54 %76.22 %
กรกฎาคม67,03665,76565,94917,60120,45512,19673.74 %68.90 %81.51 %
สิงหาคม66,62065,69066,00020,11119,15911,80569.81 %70.84 %82.11 %
รวมทั้งปี789,540789,224802,223360,472210,930189,56154.34 %73.27 %76.37 %