เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน จากทั้งหมด 15 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน64,57464,83065,74343,50332,59326,96132.63 %49.73 %58.99 %
ตุลาคม64,51464,77065,59939,53736,17625,00338.72 %44.15 %61.88 %
พฤศจิกายน64,49564,75765,59838,57834,55725,19740.19 %46.64 %61.59 %
ธันวาคม64,80664,97065,45734,59835,68724,30446.61 %45.07 %62.87 %
มกราคม64,89164,96365,35943,98238,68118,43632.22 %40.46 %71.79 %
กุมภาพันธ์64,98665,22961,92942,83826,05320,64734.08 %60.06 %66.66 %
มีนาคม64,99965,06562,12443,98929,63823,57832.32 %54.45 %62.05 %
เมษายน65,11361,47257,85339,40921,96717,90439.48 %64.26 %69.05 %
พฤษภาคม65,11361,50757,45136,58418,55015,87943.82 %69.84 %72.36 %
มิถุนายน93,19889,50285,49934,99723,53418,49562.45 %73.71 %78.37 %
กรกฎาคม65,17064,87757,56633,40729,37216,67648.74 %54.73 %71.03 %
สิงหาคม65,49364,72457,51734,15231,83316,52847.85 %50.82 %71.26 %
รวมทั้งปี807,354796,667767,695465,573358,641249,60842.33 %54.98 %67.49 %