เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน จากทั้งหมด 21 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน79,44176,22874,92038,36432,11729,52051.71 %57.87 %60.60 %
ตุลาคม77,99476,11274,14437,30631,05261,46952.17 %59.20 %17.09 %
พฤศจิกายน77,94975,79974,20240,54331,20757,50147.99 %58.83 %22.51 %
ธันวาคม78,10275,89074,86938,62129,853150,43550.55 %60.66 %-100.93 %
มกราคม78,10276,09874,25233,86429,56221,00156.64 %61.15 %71.72 %
กุมภาพันธ์77,89475,59774,51029,84526,20121,07461.68 %65.34 %71.72 %
มีนาคม77,861108,42073,82035,74328,06931,76454.09 %74.11 %56.97 %
เมษายน77,835105,83973,93530,60218,84118,78260.68 %82.20 %74.60 %
พฤษภาคม77,707106,26072,05535,17320,50421,73554.74 %80.70 %69.84 %
มิถุนายน77,709106,97972,02636,16423,87922,81053.46 %77.68 %68.33 %
กรกฎาคม76,575108,96771,19434,31227,14017,80355.19 %75.09 %74.99 %
สิงหาคม76,689109,14270,83533,06629,89216,80756.88 %72.61 %76.27 %
รวมทั้งปี933,8591,101,329880,762423,604328,316470,70154.64 %70.19 %46.56 %