เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 56 หน่วยงาน จากทั้งหมด 70 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน235,823232,206231,56812,34612,7027,00994.76 %94.53 %96.97 %
ตุลาคม241,457234,258234,83812,06811,5109,12895.00 %95.09 %96.11 %
พฤศจิกายน239,255235,325234,92711,67211,3138,57695.12 %95.19 %96.35 %
ธันวาคม246,803239,187214,79412,46110,96310,72994.95 %95.42 %95.01 %
มกราคม240,276242,315235,98912,75610,6846,77194.69 %95.59 %97.13 %
กุมภาพันธ์238,151233,774234,48112,18810,4287,48794.88 %95.54 %96.81 %
มีนาคม241,509234,539235,46213,3529,51411,82594.47 %95.94 %94.98 %
เมษายน243,552234,691231,98213,5905,6187,16894.42 %97.61 %96.91 %
พฤษภาคม239,774231,520231,87813,5916,5495,57194.33 %97.17 %97.60 %
มิถุนายน256,178235,786234,55412,04610,5997,69595.30 %95.50 %96.72 %
กรกฎาคม241,682235,014231,74413,28311,2836,01594.50 %95.20 %97.40 %
สิงหาคม238,403243,449232,47213,41811,0756,36694.37 %95.45 %97.26 %
รวมทั้งปี2,902,8632,832,0652,784,689152,772122,23894,34094.74 %95.68 %96.61 %