เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จากทั้งหมด 5 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน19,71318,86218,6503,2713,4382,30983.41 %81.77 %87.62 %
ตุลาคม19,62818,72518,5222,5052,4932,06287.24 %86.68 %88.87 %
พฤศจิกายน19,62818,70918,6844,2963,6733,20378.11 %80.37 %82.86 %
ธันวาคม19,61318,71918,6974,2903,4563,20278.13 %81.54 %82.88 %
มกราคม19,62818,70917,5434,1843,0651,09778.68 %83.62 %93.75 %
กุมภาพันธ์19,59718,74717,6843,8133,1041,71480.54 %83.44 %90.31 %
มีนาคม19,57518,71218,7723,7062,4233,21481.07 %87.05 %82.88 %
เมษายน19,56018,07118,7652,4008202,05387.73 %95.46 %89.06 %
พฤษภาคม19,54418,18118,7532,9481,46379884.92 %91.95 %95.75 %
มิถุนายน19,54118,67818,7692,8772,1481,66185.28 %88.50 %91.15 %
กรกฎาคม19,54118,66517,7843,3642,5671,02882.79 %86.25 %94.22 %
สิงหาคม19,54418,65917,7964,8264,8721,39275.31 %73.89 %92.18 %
รวมทั้งปี235,113223,438220,41742,47933,52323,73281.93 %85.00 %89.23 %