เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จากทั้งหมด 7 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน24,70524,77524,8383,2463,2323,47686.86 %86.96 %86.00 %
ตุลาคม24,71624,77524,8293,1723,0542,57987.17 %87.67 %89.61 %
พฤศจิกายน24,71924,77124,8342,9042,4272,49588.25 %90.20 %89.95 %
ธันวาคม24,71524,77224,8332,3912,8612,71490.33 %88.45 %89.07 %
มกราคม24,71924,77224,8382,8083,3671,59788.64 %86.41 %93.57 %
กุมภาพันธ์24,71924,77524,8382,9862,6232,90487.92 %89.41 %88.31 %
มีนาคม24,71524,78324,8383,4382,2393,77286.09 %90.96 %84.81 %
เมษายน24,71524,74624,8382,8349401,39488.53 %96.20 %94.39 %
พฤษภาคม24,71124,79224,8333,1331,94298787.32 %92.17 %96.03 %
มิถุนายน24,71024,79224,8332,8672,7191,71788.40 %89.03 %93.09 %
กรกฎาคม24,71424,79324,8332,6933,29396189.10 %86.72 %96.13 %
สิงหาคม24,71324,80424,8333,0053,4041,29587.84 %86.28 %94.78 %
รวมทั้งปี296,570297,350298,01835,47532,10125,89088.04 %89.20 %91.31 %