เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 55 หน่วยงาน จากทั้งหมด 57 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน226,940222,500221,09671,09165,75763,33868.67 %70.45 %71.35 %
ตุลาคม227,557226,751220,52861,03562,75953,01773.18 %72.32 %75.96 %
พฤศจิกายน224,518239,794219,50368,85764,01456,35669.33 %73.30 %74.33 %
ธันวาคม222,749222,038218,89969,31858,28163,15568.88 %73.75 %71.15 %
มกราคม226,482222,570215,46571,94067,66946,37768.24 %69.60 %78.48 %
กุมภาพันธ์220,580225,323214,33066,12568,94547,17670.02 %69.40 %77.99 %
มีนาคม226,355226,300221,44569,36759,99966,52569.35 %73.49 %69.96 %
เมษายน221,889212,176214,15561,97844,33547,09672.07 %79.10 %78.01 %
พฤษภาคม225,330213,743210,56972,10943,43447,48568.00 %79.68 %77.45 %
มิถุนายน247,853222,606210,92067,41852,09151,81572.80 %76.60 %75.43 %
กรกฎาคม249,340223,006212,68165,03660,08748,30273.92 %73.06 %77.29 %
สิงหาคม225,846223,351209,43668,93865,61348,95769.48 %70.62 %76.62 %
รวมทั้งปี2,745,4392,680,1602,589,027813,212712,984639,59870.38 %73.40 %75.30 %