เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 69 หน่วยงาน จากทั้งหมด 170 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน850,026872,224885,757565,269558,304469,98233.50 %35.99 %46.94 %
ตุลาคม855,979867,338876,316479,951504,825488,52743.93 %41.80 %44.25 %
พฤศจิกายน846,975869,394878,159542,483568,450486,89335.95 %34.62 %44.56 %
ธันวาคม847,587866,759878,765552,681543,532510,03434.79 %37.29 %41.96 %
มกราคม849,040874,108866,869583,699563,085462,92031.25 %35.58 %46.60 %
กุมภาพันธ์848,239870,293862,091544,053798,982467,80135.86 %8.19 %45.74 %
มีนาคม942,718879,656864,168550,826554,339467,32741.57 %36.98 %45.92 %
เมษายน844,667876,159852,874522,361523,153445,14938.16 %40.29 %47.81 %
พฤษภาคม848,577870,483927,717529,006502,480447,84737.66 %42.28 %51.73 %
มิถุนายน850,045865,427929,488545,754508,505451,64235.80 %41.24 %51.41 %
กรกฎาคม853,922867,070934,542555,359497,097442,42334.96 %42.67 %52.66 %
สิงหาคม846,837866,465860,940558,693500,262456,44934.03 %42.26 %46.98 %
รวมทั้งปี10,284,61310,445,37810,617,6846,530,1356,623,0155,596,99336.51 %36.59 %47.29 %