เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน จากทั้งหมด 11 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน31,48930,80130,5296,8595,9225,83478.22 %80.77 %80.89 %
ตุลาคม30,93230,62630,2235,0124,8993,86683.80 %84.00 %87.21 %
พฤศจิกายน31,15830,57930,4667,1654,8175,53277.00 %84.25 %81.84 %
ธันวาคม31,04630,52729,9115,2584,5784,41783.06 %85.00 %85.23 %
มกราคม31,10630,51229,4686,3965,6992,03379.44 %81.32 %93.10 %
กุมภาพันธ์31,72730,73630,1415,7455,2723,62081.89 %82.85 %87.99 %
มีนาคม30,01030,14630,4515,0814,5365,44983.07 %84.95 %82.11 %
เมษายน31,04429,15729,5314,2031,7582,19586.46 %93.97 %92.57 %
พฤษภาคม31,12928,65428,9135,5621,8671,00882.13 %93.49 %96.51 %
มิถุนายน30,53329,69429,3005,3754,3314,02282.40 %85.41 %86.27 %
กรกฎาคม31,21830,30428,3309,6415,1811,75569.12 %82.90 %93.81 %
สิงหาคม31,65230,83028,2026,1796,4641,51880.48 %79.03 %94.62 %
รวมทั้งปี373,043362,565355,46472,47755,32441,24880.57 %84.74 %88.40 %