เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 88 หน่วยงาน จากทั้งหมด 117 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,230,5271,355,5021,622,744597,484741,118653,91351.44 %45.33 %59.70 %
ตุลาคม1,165,0431,492,5461,899,167588,999644,213711,42949.44 %56.84 %62.54 %
พฤศจิกายน1,166,5611,507,6411,600,891620,854839,542685,25246.78 %44.31 %57.20 %
ธันวาคม1,176,8171,528,6801,622,718603,315638,832662,16048.73 %58.21 %59.19 %
มกราคม1,188,3741,455,3081,576,769621,808646,231616,66247.68 %55.59 %60.89 %
กุมภาพันธ์1,161,9931,411,4642,606,869607,722661,226638,66447.70 %53.15 %75.50 %
มีนาคม1,113,5121,764,0491,788,989607,980689,581796,24845.40 %60.91 %55.49 %
เมษายน1,440,9171,402,4601,672,780595,916661,157607,64858.64 %52.86 %63.67 %
พฤษภาคม1,301,4101,231,8621,380,070620,224650,569581,45352.34 %47.19 %57.87 %
มิถุนายน1,368,1581,521,8121,472,070595,770728,367631,55756.45 %52.14 %57.10 %
กรกฎาคม1,388,0501,484,6891,358,758615,236660,733587,48055.68 %55.50 %56.76 %
สิงหาคม1,312,6361,559,0891,307,593611,357699,010659,85453.43 %55.17 %49.54 %
รวมทั้งปี15,013,99917,715,10019,909,4187,286,6658,260,5807,832,32151.47 %53.37 %60.66 %