เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน7,2347,2067,2533,9403,6872,96845.53 %48.84 %59.07 %
ตุลาคม7,2817,2037,0873,6684,4232,49049.62 %38.59 %64.87 %
พฤศจิกายน7,2787,1787,1933,9344,6902,95645.94 %34.65 %58.90 %
ธันวาคม7,2437,1787,1964,1154,4262,95943.18 %38.34 %58.88 %
มกราคม7,2437,1717,1404,2914,1472,41040.75 %42.18 %66.25 %
กุมภาพันธ์7,2407,1717,2094,6504,8522,08935.77 %32.34 %71.02 %
มีนาคม7,2317,1717,2094,5135,1393,44637.59 %28.34 %52.20 %
เมษายน7,2317,1877,2093,7114,8612,10448.68 %32.36 %70.81 %
พฤษภาคม7,2407,2467,2094,7465,2052,57434.45 %28.17 %64.30 %
มิถุนายน7,2377,2537,2093,7284,6855,67348.49 %35.40 %21.31 %
กรกฎาคม7,2287,2467,2094,7472,6591,29834.33 %63.30 %82.00 %
สิงหาคม7,2247,2567,2094,6083,3702,20936.21 %53.56 %69.36 %
รวมทั้งปี86,90986,46586,33050,65052,14433,17541.72 %39.69 %61.57 %