เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 84 หน่วยงาน จากทั้งหมด 108 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,204,7751,329,7341,596,923587,372731,290644,56251.25 %45.00 %59.64 %
ตุลาคม1,139,3351,467,0911,873,489580,014634,687702,93849.09 %56.74 %62.48 %
พฤศจิกายน1,140,8591,482,1921,575,101611,319830,098677,60346.42 %44.00 %56.98 %
ธันวาคม1,151,1281,503,2151,596,925594,175629,413653,95748.38 %58.13 %59.05 %
มกราคม1,162,6621,429,6871,551,023612,100636,022612,02847.35 %55.51 %60.54 %
กุมภาพันธ์1,136,2811,385,8242,581,052597,661650,073633,35647.40 %53.09 %75.46 %
มีนาคม1,087,8101,738,4061,763,168597,917678,911787,76045.03 %60.95 %55.32 %
เมษายน1,415,2151,376,8011,648,351587,478654,425603,55558.49 %52.47 %63.38 %
พฤษภาคม1,275,7011,206,1351,355,640609,357642,388576,72352.23 %46.74 %57.46 %
มิถุนายน1,342,4531,496,0791,447,896587,285713,544622,65856.25 %52.31 %57.00 %
กรกฎาคม1,362,1981,458,8931,335,113603,867652,565584,88855.67 %55.27 %56.19 %
สิงหาคม1,286,7841,533,2681,283,945600,502689,773655,92253.33 %55.01 %48.91 %
รวมทั้งปี14,705,20017,407,32419,608,6277,169,0468,143,1887,755,94851.25 %53.22 %60.45 %