เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,4086,4086,1961,9731,8081,40869.21 %71.78 %77.27 %
ตุลาคม6,4086,1966,2151,3511,4381,41478.93 %76.78 %77.25 %
พฤศจิกายน6,4086,1966,21589198782686.09 %84.08 %86.71 %
ธันวาคม6,4086,1966,2159931,0211,03184.50 %83.51 %83.42 %
มกราคม6,4086,1966,2151,0311,09577683.91 %82.33 %87.51 %
กุมภาพันธ์6,4086,1966,2158911,4311,02586.10 %76.90 %83.50 %
มีนาคม6,4086,1966,2151,2001,9501,31181.27 %68.52 %78.90 %
เมษายน6,4086,1966,2151,08486593783.08 %86.04 %84.92 %
พฤษภาคม6,4086,1966,2151,7231,44882273.11 %76.62 %86.78 %
มิถุนายน6,4086,1966,2151,1167,8621,15982.58 %-26.90 %81.35 %
กรกฎาคม6,4086,1966,2152,1271,21389366.81 %80.43 %85.63 %
สิงหาคม6,4086,1966,2151,7551,4021,04272.62 %77.37 %83.24 %
รวมทั้งปี76,90074,56274,55516,13622,52212,64479.02 %69.79 %83.04 %