เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 91 หน่วยงาน จากทั้งหมด 97 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน252,180238,708244,53843,10640,11439,93482.91 %83.20 %83.67 %
ตุลาคม250,446236,450239,43438,92338,89232,08384.46 %83.55 %86.60 %
พฤศจิกายน248,631238,251240,85141,83140,27636,26483.18 %83.10 %84.94 %
ธันวาคม246,393241,438244,70339,38532,80839,30884.02 %86.41 %83.94 %
มกราคม248,507239,880243,47246,99142,32229,34781.09 %82.36 %87.95 %
กุมภาพันธ์249,034252,219245,81239,23938,74429,47984.24 %84.64 %88.01 %
มีนาคม258,941245,178244,80143,28137,22745,75383.29 %84.82 %81.31 %
เมษายน248,782247,355247,70239,93227,84228,68883.95 %88.74 %88.42 %
พฤษภาคม252,756244,925242,46147,97231,33725,51081.02 %87.21 %89.48 %
มิถุนายน248,317252,961243,97452,71935,14632,05778.77 %86.11 %86.86 %
กรกฎาคม252,602249,619238,70044,16941,45822,88982.51 %83.39 %90.41 %
สิงหาคม257,255249,532238,15745,75342,94225,85882.22 %82.79 %89.14 %
รวมทั้งปี3,013,8452,936,5152,914,605523,300449,108387,16882.64 %84.71 %86.72 %