เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 13 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน11,80212,50512,5182,0711,9031,97582.45 %84.79 %84.22 %
ตุลาคม11,80812,51512,5151,9792,1741,97183.24 %82.63 %84.25 %
พฤศจิกายน11,81412,49012,5152,5242,3851,58778.64 %80.91 %87.32 %
ธันวาคม11,80212,52112,5181,9141,4821,93983.78 %88.17 %84.51 %
มกราคม11,80812,50512,5182,4632,13385179.15 %82.94 %93.20 %
กุมภาพันธ์10,88612,52112,5241,9351,7901,46682.23 %85.71 %88.29 %
มีนาคม10,89512,50512,5242,0941,5712,70680.78 %87.44 %78.40 %
เมษายน10,91112,49012,5211,8027161,17983.48 %94.27 %90.59 %
พฤษภาคม12,49012,50512,5021,92899343884.57 %92.06 %96.50 %
มิถุนายน12,49912,51512,5212,1241,85698783.01 %85.17 %92.12 %
กรกฎาคม12,51512,51512,5211,9791,41750384.19 %88.68 %95.98 %
สิงหาคม12,49012,51512,5182,1152,02064283.07 %83.86 %94.87 %
รวมทั้งปี141,719150,102150,21424,92520,43716,24482.41 %86.38 %89.19 %