เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 181 หน่วยงาน จากทั้งหมด 230 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน338,702331,248328,252116,02299,79292,57165.75 %69.87 %71.80 %
ตุลาคม332,620329,354327,800118,34783,61672,15964.42 %74.61 %77.99 %
พฤศจิกายน332,462334,297328,46397,38177,49576,31570.71 %76.82 %76.77 %
ธันวาคม333,574331,212328,35189,09676,12680,45073.29 %77.02 %75.50 %
มกราคม334,936329,812329,788112,187104,67892,53266.50 %68.26 %71.94 %
กุมภาพันธ์335,984329,958328,79091,67982,13669,56672.71 %75.11 %78.84 %
มีนาคม334,182328,809348,91696,09575,09291,77071.24 %77.16 %73.70 %
เมษายน331,503326,921326,98387,49158,13955,22773.61 %82.22 %83.11 %
พฤษภาคม333,513327,602324,172102,59073,63647,86269.24 %77.52 %85.24 %
มิถุนายน334,020327,889324,36797,280100,73668,51570.88 %69.28 %78.88 %
กรกฎาคม334,367330,118324,08899,74085,37457,35370.17 %74.14 %82.30 %
สิงหาคม336,547329,165322,436105,15293,86261,36768.76 %71.48 %80.97 %
รวมทั้งปี4,012,4093,956,3853,942,4051,213,0601,010,682865,68669.77 %74.45 %78.04 %