เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จากทั้งหมด 9 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน47,00647,05947,55922,79224,24225,62251.51 %48.49 %46.13 %
ตุลาคม46,95947,12547,56321,12621,95724,59055.01 %53.41 %48.30 %
พฤศจิกายน47,91047,15347,56329,62622,94423,64338.16 %51.34 %50.29 %
ธันวาคม47,83547,16547,57826,26224,73124,59945.10 %47.57 %48.30 %
มกราคม46,85346,95947,57228,21525,48620,31439.78 %45.73 %57.30 %
กุมภาพันธ์46,87846,89347,56625,45127,60019,19045.71 %41.14 %59.66 %
มีนาคม46,95346,58447,57226,56024,52727,34843.43 %47.35 %42.51 %
เมษายน46,93447,23147,59120,74517,53114,95955.80 %62.88 %68.57 %
พฤษภาคม46,90346,94347,57827,32019,22718,99641.75 %59.04 %60.07 %
มิถุนายน46,98747,21547,56623,26623,91222,28550.48 %49.36 %53.15 %
กรกฎาคม46,94047,00947,56329,71924,46515,76336.69 %47.96 %66.86 %
สิงหาคม46,94047,04447,55031,32227,59014,36633.27 %41.35 %69.79 %
รวมทั้งปี565,098564,382570,820312,404284,211251,67344.72 %49.64 %55.91 %