เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 4,138 หน่วยงาน จากทั้งหมด 5,188 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,416,4865,326,6825,268,9942,771,8732,358,3802,134,03648.83 %55.73 %59.50 %
ตุลาคม5,329,3685,293,4895,331,2262,246,0282,125,9332,097,94157.86 %59.84 %60.65 %
พฤศจิกายน5,608,8755,297,1495,196,3722,446,8712,289,7882,249,89956.38 %56.77 %56.70 %
ธันวาคม5,521,0435,306,1705,531,0252,328,0082,188,3532,261,24157.83 %58.76 %59.12 %
มกราคม5,314,0285,320,2545,224,0072,541,9292,419,4211,784,10252.17 %54.52 %65.85 %
กุมภาพันธ์5,583,0645,308,0885,216,0392,329,0682,273,3211,925,22958.28 %57.17 %63.09 %
มีนาคม5,551,2095,420,8065,226,8812,481,9592,160,2732,399,27855.29 %60.15 %54.10 %
เมษายน5,310,5005,368,7705,184,7262,318,2341,767,3491,656,26256.35 %67.08 %68.05 %
พฤษภาคม5,381,2625,384,5075,176,0422,511,4221,864,2251,751,59353.33 %65.38 %66.16 %
มิถุนายน5,347,5355,429,6655,146,2012,449,6602,179,0811,951,60154.19 %59.87 %62.08 %
กรกฎาคม5,344,0725,428,4545,128,3442,512,9312,743,2721,782,53952.98 %49.46 %65.24 %
สิงหาคม5,428,2945,590,8105,164,4742,619,6692,544,6501,802,44551.74 %54.49 %65.10 %
รวมทั้งปี65,135,73764,474,84562,794,33129,557,65426,914,04623,796,16754.62 %58.26 %62.10 %