เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 4,162 หน่วยงาน จากทั้งหมด 5,146 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,350,7365,264,6245,205,9832,739,2592,331,5862,106,85448.81 %55.71 %59.53 %
ตุลาคม5,264,4505,232,2375,267,4142,202,3392,095,0432,070,45458.17 %59.96 %60.69 %
พฤศจิกายน5,543,3425,232,7215,132,3382,408,6582,263,8312,221,88356.55 %56.74 %56.71 %
ธันวาคม5,455,6655,245,9205,412,9802,289,2632,160,0602,237,72458.04 %58.82 %58.66 %
มกราคม5,260,0525,260,9415,150,6162,503,7272,386,4641,762,43152.40 %54.64 %65.78 %
กุมภาพันธ์5,517,4625,248,1545,169,8872,289,6902,241,5411,902,80258.50 %57.29 %63.19 %
มีนาคม5,486,8185,363,3965,164,0072,444,1142,130,8292,362,19255.45 %60.27 %54.26 %
เมษายน5,245,9805,392,4045,122,4842,285,7851,741,9171,638,02356.43 %67.70 %68.02 %
พฤษภาคม5,317,0895,408,9775,111,7062,474,3021,836,2311,729,41053.47 %66.05 %66.17 %
มิถุนายน5,284,2995,452,2225,082,2092,413,7212,150,7961,929,97754.32 %60.55 %62.02 %
กรกฎาคม5,279,7515,451,2025,063,7122,477,9222,714,0241,759,12853.07 %50.21 %65.26 %
สิงหาคม5,364,1605,615,0545,101,2972,584,9592,514,6181,777,53851.81 %55.22 %65.16 %
รวมทั้งปี64,369,80364,167,85061,984,63129,113,73926,566,94023,498,41754.77 %58.60 %62.09 %