เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 66 หน่วยงาน จากทั้งหมด 70 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน63,83165,15372,00234,52429,97627,68145.91 %53.99 %61.56 %
ตุลาคม64,16164,97470,49334,25129,86725,86146.62 %54.03 %63.31 %
พฤศจิกายน63,84764,99270,42939,29532,48124,15638.45 %50.02 %65.70 %
ธันวาคม63,90164,96570,60236,21230,46428,44643.33 %53.11 %59.71 %
มกราคม64,12064,95770,55237,04934,41722,49242.22 %47.02 %68.12 %
กุมภาพันธ์64,28764,99770,05733,31130,57824,67848.18 %52.96 %64.77 %
มีนาคม64,67265,19670,62234,05928,73130,76347.34 %55.93 %56.44 %
เมษายน64,68664,94868,07130,43021,34422,03552.96 %67.14 %67.63 %
พฤษภาคม86,15965,12268,72532,79122,13721,54261.94 %66.01 %68.65 %
มิถุนายน66,10565,20670,29033,01324,67923,89550.06 %62.15 %66.01 %
กรกฎาคม66,17165,67268,94732,61127,16120,21150.72 %58.64 %70.69 %
สิงหาคม66,16965,78170,14034,46630,26920,14847.91 %53.99 %71.27 %
รวมทั้งปี798,109781,964840,930412,014342,103291,90748.38 %56.25 %65.29 %