เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 58 หน่วยงาน จากทั้งหมด 96 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน90,05996,027136,77852,55161,17061,63841.65 %36.30 %54.94 %
ตุลาคม90,89595,209134,25950,21749,76646,06244.75 %47.73 %65.69 %
พฤศจิกายน91,60696,070142,73354,72252,76749,40540.26 %45.07 %65.39 %
ธันวาคม91,30396,126136,13456,24949,16746,24638.39 %48.85 %66.03 %
มกราคม93,90996,591135,80158,18351,55539,96938.04 %46.63 %70.57 %
กุมภาพันธ์94,00798,227144,36259,40348,09648,35636.81 %51.04 %66.50 %
มีนาคม94,15598,699144,21753,83954,93863,20442.82 %44.34 %56.17 %
เมษายน94,434101,055143,37649,84439,16244,27247.22 %61.25 %69.12 %
พฤษภาคม94,53898,142142,13759,54049,46843,11937.02 %49.60 %69.66 %
มิถุนายน96,45898,161143,14755,23948,86352,03242.73 %50.22 %63.65 %
กรกฎาคม96,52097,781143,65361,78857,96149,17035.98 %40.72 %65.77 %
สิงหาคม96,68497,912141,65169,39555,10646,84428.22 %43.72 %66.93 %
รวมทั้งปี1,124,5691,170,0001,688,246680,970618,018590,31739.45 %47.18 %65.03 %