เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน จากทั้งหมด 64 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน123,503119,65664,22923,22520,41120,41181.20 %82.94 %68.22 %
ตุลาคม122,961118,06063,42819,44428,60115,86284.19 %75.77 %74.99 %
พฤศจิกายน122,398118,57363,27222,59820,11916,71681.54 %83.03 %73.58 %
ธันวาคม121,441119,92463,66021,56119,21318,67982.25 %83.98 %70.66 %
มกราคม125,220116,03062,81120,93121,43512,39883.28 %81.53 %80.26 %
กุมภาพันธ์122,767118,34362,46030,13717,61313,33375.45 %85.12 %78.65 %
มีนาคม124,098118,47462,40020,74817,45519,61383.28 %85.27 %68.57 %
เมษายน117,795115,47662,22517,58113,39211,75085.07 %88.40 %81.12 %
พฤษภาคม125,722116,53062,22325,53715,25211,32979.69 %86.91 %81.79 %
มิถุนายน121,978124,85462,40320,85316,99314,27682.90 %86.39 %77.12 %
กรกฎาคม124,949122,22462,38623,84517,52312,46680.92 %85.66 %80.02 %
สิงหาคม121,880120,09362,36723,38022,2419,92080.82 %81.48 %84.09 %
รวมทั้งปี1,474,7111,428,238753,864269,838230,248176,75381.70 %83.88 %76.55 %