เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 63 หน่วยงาน จากทั้งหมด 65 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน105,719101,592102,45226,23128,32726,65175.19 %72.12 %73.99 %
ตุลาคม105,731102,486102,37122,97822,26019,80478.27 %78.28 %80.65 %
พฤศจิกายน105,836104,198102,43726,84025,45922,92274.64 %75.57 %77.62 %
ธันวาคม105,905104,668102,61826,68224,39923,43974.81 %76.69 %77.16 %
มกราคม106,396105,033102,86127,47328,57220,28874.18 %72.80 %80.28 %
กุมภาพันธ์100,790105,347103,02725,16624,91422,10075.03 %76.35 %78.55 %
มีนาคม101,96078,346102,11525,82624,09028,91574.67 %69.25 %71.68 %
เมษายน103,32972,23796,98224,34818,62119,94176.44 %74.22 %79.44 %
พฤษภาคม104,16071,67693,10426,11021,79017,39574.93 %69.60 %81.32 %
มิถุนายน104,55473,42491,85324,34921,50121,82976.71 %70.72 %76.23 %
กรกฎาคม104,39270,91889,00927,14022,51619,07574.00 %68.25 %78.57 %
สิงหาคม106,59171,20290,78126,38024,73720,09475.25 %65.26 %77.87 %
รวมทั้งปี1,255,3621,061,1291,179,608309,524287,185262,45375.34 %72.94 %77.75 %