เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 42 หน่วยงาน จากทั้งหมด 64 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน40,55141,18941,28823,44820,78321,70242.18 %49.54 %47.44 %
ตุลาคม40,49541,29041,04417,48219,89018,19356.83 %51.83 %55.67 %
พฤศจิกายน40,97641,15141,22019,10121,24818,92653.38 %48.37 %54.08 %
ธันวาคม40,84641,08141,24119,31820,25320,27652.70 %50.70 %50.83 %
มกราคม41,10141,19340,85120,49221,50616,13350.14 %47.79 %60.51 %
กุมภาพันธ์40,80241,07641,01719,31121,07217,73752.67 %48.70 %56.76 %
มีนาคม40,83241,07741,13220,71220,09633,05149.28 %51.08 %19.65 %
เมษายน40,67639,91140,79520,33915,95116,43150.00 %60.03 %59.72 %
พฤษภาคม40,95040,49940,70722,39220,13214,59345.32 %50.29 %64.15 %
มิถุนายน40,78240,99940,10920,68329,27516,67949.28 %28.60 %58.42 %
กรกฎาคม40,86341,30940,28222,19722,31813,60545.68 %45.97 %66.23 %
สิงหาคม41,10941,46740,45322,33723,16515,94345.66 %44.14 %60.59 %
รวมทั้งปี489,985492,243490,140247,814255,689223,26949.42 %48.06 %54.45 %