เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 34 หน่วยงาน จากทั้งหมด 61 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน45,66846,03446,68719,41218,35112,53557.49 %60.14 %73.15 %
ตุลาคม44,58746,44946,41918,16615,57514,97059.26 %66.47 %67.75 %
พฤศจิกายน45,64746,10647,07821,34215,76815,60153.25 %65.80 %66.86 %
ธันวาคม48,40646,41546,49321,74930,08914,76055.07 %35.17 %68.25 %
มกราคม48,21046,39145,54158,26918,25012,276-20.87 %60.66 %73.04 %
กุมภาพันธ์44,90246,00845,15318,22517,76712,19559.41 %61.38 %72.99 %
มีนาคม45,70746,15945,47718,02016,15913,72560.57 %64.99 %69.82 %
เมษายน44,74146,11444,99816,72312,0987,49062.62 %73.76 %83.35 %
พฤษภาคม46,63646,53050,38218,43013,3036,67960.48 %71.41 %86.74 %
มิถุนายน46,01946,22442,75417,98014,5879,42960.93 %68.44 %77.95 %
กรกฎาคม46,01946,47143,05719,22815,5218,17658.22 %66.60 %81.01 %
สิงหาคม46,16446,37742,98619,22715,6148,00758.35 %66.33 %81.37 %
รวมทั้งปี552,706555,278547,026266,771203,083135,84451.73 %63.43 %75.17 %