เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน จากทั้งหมด 59 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน37,16337,07137,00920,08120,66515,21045.97 %44.26 %58.90 %
ตุลาคม36,84836,92736,60423,32021,16921,32336.71 %42.67 %41.75 %
พฤศจิกายน36,87836,84536,67625,82722,84418,59429.97 %38.00 %49.30 %
ธันวาคม36,80636,90936,73523,40121,99419,13436.42 %40.41 %47.91 %
มกราคม36,84036,77336,62125,33323,76717,78531.24 %35.37 %51.44 %
กุมภาพันธ์37,08136,75236,71830,08021,73619,97218.88 %40.86 %45.61 %
มีนาคม37,20836,62836,74424,25119,48323,84534.82 %46.81 %35.10 %
เมษายน37,16236,19236,69023,44215,47315,68636.92 %57.25 %57.25 %
พฤษภาคม37,32336,28136,68522,97318,27519,25738.45 %49.63 %47.51 %
มิถุนายน37,30136,52636,82122,35721,81221,11940.06 %40.28 %42.64 %
กรกฎาคม37,32636,87336,68024,06120,68015,17235.54 %43.92 %58.64 %
สิงหาคม37,79736,97036,96323,75721,83114,15537.15 %40.95 %61.70 %
รวมทั้งปี445,733440,747440,946288,883249,730221,25335.19 %43.34 %49.82 %