เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 125 หน่วยงาน จากทั้งหมด 134 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน228,036229,345224,903189,446101,54859,05716.92 %55.72 %73.74 %
ตุลาคม227,492227,901223,861101,231108,69486,57955.50 %52.31 %61.32 %
พฤศจิกายน242,826228,580224,398118,459107,93794,32051.22 %52.78 %57.97 %
ธันวาคม223,629229,473224,700118,576100,05088,79346.98 %56.40 %60.48 %
มกราคม224,242228,932224,432152,261114,25473,03732.10 %50.09 %67.46 %
กุมภาพันธ์224,364229,060227,344112,561114,76392,47049.83 %49.90 %59.33 %
มีนาคม226,422228,509220,349141,195107,183116,49637.64 %53.09 %47.13 %
เมษายน227,235225,430220,393109,40770,40365,49251.85 %68.77 %70.28 %
พฤษภาคม227,019225,563219,834125,19276,002130,21444.85 %66.31 %40.77 %
มิถุนายน228,644225,746220,973121,49188,92383,20346.86 %60.61 %62.35 %
กรกฎาคม228,398225,839221,058143,894103,54072,26537.00 %54.15 %67.31 %
สิงหาคม227,974399,016221,120127,52097,56977,01044.06 %75.55 %65.17 %
รวมทั้งปี2,736,2822,903,3952,673,3651,561,2351,190,8641,038,93542.94 %58.98 %61.14 %