เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จากทั้งหมด 59 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน74,69076,20671,27422,13121,45216,52870.37 %71.85 %76.81 %
ตุลาคม76,38173,46270,92123,21433,41820,78169.61 %54.51 %70.70 %
พฤศจิกายน73,79374,46672,48426,11538,12919,95864.61 %48.80 %72.47 %
ธันวาคม74,94871,58970,22024,16328,944118,01767.76 %59.57 %-68.07 %
มกราคม76,19573,91381,34023,98722,84714,68968.52 %69.09 %81.94 %
กุมภาพันธ์74,95672,25470,21220,86820,15514,68972.16 %72.11 %79.08 %
มีนาคม76,55371,04572,29423,85220,03632,36968.84 %71.80 %55.23 %
เมษายน76,41169,38970,69322,64314,45918,05870.37 %79.16 %74.46 %
พฤษภาคม76,79971,14969,91125,35116,93513,66166.99 %76.20 %80.46 %
มิถุนายน75,93572,45171,44923,12118,00217,85269.55 %75.15 %75.01 %
กรกฎาคม75,73172,31768,57627,01119,98316,24364.33 %72.37 %76.31 %
สิงหาคม76,50273,52470,60223,90723,57012,93168.75 %67.94 %81.68 %
รวมทั้งปี908,896871,767859,977286,361277,928315,77668.49 %68.12 %63.28 %