เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 42 หน่วยงาน จากทั้งหมด 78 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน39,37039,33039,72812,14812,09812,71369.15 %69.24 %68.00 %
ตุลาคม39,28239,59939,79312,13713,86112,13169.10 %65.00 %69.52 %
พฤศจิกายน39,33639,40039,93714,44913,11911,75663.27 %66.70 %70.56 %
ธันวาคม39,67743,17540,27812,47012,46112,16268.57 %71.14 %69.80 %
มกราคม39,72139,71640,27615,49613,4559,03260.99 %66.12 %77.57 %
กุมภาพันธ์38,97439,51739,56513,52613,4419,70265.29 %65.99 %75.48 %
มีนาคม39,36139,83840,13614,99512,68614,27261.90 %68.16 %64.44 %
เมษายน39,15239,60739,94913,1449,8719,02566.43 %75.08 %77.41 %
พฤษภาคม39,27540,21439,97044,1669,4907,752-12.45 %76.40 %80.61 %
มิถุนายน39,21239,99539,73213,92811,44411,39664.48 %71.39 %71.32 %
กรกฎาคม39,41840,04539,83714,04815,9579,13064.36 %60.15 %77.08 %
สิงหาคม39,50140,03639,99114,25516,00210,45463.91 %60.03 %73.86 %
รวมทั้งปี472,278480,472479,191194,762153,884129,52458.76 %67.97 %72.97 %