เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน จากทั้งหมด 74 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน40,92340,85146,93021,16318,58817,23048.29 %54.50 %63.29 %
ตุลาคม40,38641,01946,91621,68617,99818,54246.30 %56.12 %60.48 %
พฤศจิกายน40,64741,23346,89621,81920,82119,65746.32 %49.50 %58.08 %
ธันวาคม40,74041,17946,94521,88920,57919,69246.27 %50.02 %58.05 %
มกราคม40,85541,23946,94523,87427,73314,63441.56 %32.75 %68.83 %
กุมภาพันธ์40,79041,06846,90720,43520,56217,00349.90 %49.93 %63.75 %
มีนาคม40,90140,68746,96919,05218,66222,00053.42 %54.13 %53.16 %
เมษายน40,97040,56547,98818,26313,29514,81555.42 %67.23 %69.13 %
พฤษภาคม41,18640,71648,04521,78615,52813,43547.10 %61.86 %72.04 %
มิถุนายน41,11740,77847,06319,30118,30417,87453.06 %55.11 %62.02 %
กรกฎาคม41,11140,94347,15820,82920,03616,03149.34 %51.06 %66.01 %
สิงหาคม41,11341,06647,55620,93916,98414,99949.07 %58.64 %68.46 %
รวมทั้งปี490,740491,345566,320251,035229,090205,91148.85 %53.38 %63.64 %