เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 88 หน่วยงาน จากทั้งหมด 108 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน125,610128,390125,73670,66164,13248,05943.75 %50.05 %61.78 %
ตุลาคม124,774128,447121,50562,30452,31649,73050.07 %59.27 %59.07 %
พฤศจิกายน124,797128,365121,68757,78551,56747,59753.70 %59.83 %60.89 %
ธันวาคม124,909128,433283,10956,92346,45352,70154.43 %63.83 %81.39 %
มกราคม124,677128,237122,10058,72253,85445,94352.90 %58.00 %62.37 %
กุมภาพันธ์124,659128,217121,98053,94649,75748,95656.72 %61.19 %59.87 %
มีนาคม124,938128,293122,05656,66151,19865,66654.65 %60.09 %46.20 %
เมษายน124,983128,277123,86959,98741,49465,75452.00 %67.65 %46.92 %
พฤษภาคม124,937128,315122,22156,50851,62146,10954.77 %59.77 %62.27 %
มิถุนายน124,927128,429122,57454,80056,90754,98756.13 %55.69 %55.14 %
กรกฎาคม124,732128,165122,16759,459221,39649,70152.33 %-72.74 %59.32 %
สิงหาคม124,741127,711121,49768,411238,57448,53645.16 %-86.81 %60.05 %
รวมทั้งปี1,498,6811,539,2801,630,502716,167979,269623,73952.21 %36.38 %61.75 %