เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จากทั้งหมด 68 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน40,55940,59141,62816,76618,00914,18458.66 %55.63 %65.93 %
ตุลาคม59,38040,50040,32515,99415,42513,35373.06 %61.91 %66.89 %
พฤศจิกายน41,04841,11640,65218,39517,41414,16755.19 %57.65 %65.15 %
ธันวาคม41,97241,74340,96515,58715,92615,40562.86 %61.85 %62.39 %
มกราคม41,07040,89040,82217,05118,56911,51258.48 %54.59 %71.80 %
กุมภาพันธ์41,10741,24040,98817,65518,90813,03557.05 %54.15 %68.20 %
มีนาคม41,00940,53141,03216,59916,22816,39459.52 %59.96 %60.04 %
เมษายน41,41640,42840,62114,66712,47810,15164.59 %69.14 %75.01 %
พฤษภาคม42,03740,61340,61416,32411,77310,19561.17 %71.01 %74.90 %
มิถุนายน42,20340,57741,07016,73512,66312,88060.35 %68.79 %68.64 %
กรกฎาคม41,91140,40941,10918,00913,20011,72457.03 %67.33 %71.48 %
สิงหาคม60,83640,67441,03318,30929,98110,06569.90 %26.29 %75.47 %
รวมทั้งปี534,548489,311490,860202,090200,574153,06662.19 %59.01 %68.82 %