เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จากทั้งหมด 49 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน39,43038,34539,32722,40822,50016,47443.17 %41.32 %58.11 %
ตุลาคม39,38138,10138,73220,70120,39517,04647.43 %46.47 %55.99 %
พฤศจิกายน39,28038,17938,63922,54118,71117,75242.61 %50.99 %54.06 %
ธันวาคม39,32738,15939,05922,53817,68618,69542.69 %53.65 %52.14 %
มกราคม41,59338,32939,19421,48220,65714,66048.35 %46.11 %62.59 %
กุมภาพันธ์38,34038,44239,10720,58920,00015,52046.30 %47.97 %60.32 %
มีนาคม38,40138,35838,99821,10721,67317,71445.03 %43.50 %54.58 %
เมษายน38,63138,65339,23820,03720,15115,27548.13 %47.87 %61.07 %
พฤษภาคม39,33138,07139,43022,95419,99314,58641.64 %47.48 %63.01 %
มิถุนายน39,22838,08539,64422,84720,49517,52341.76 %46.19 %55.80 %
กรกฎาคม39,17738,25439,71223,62520,88216,53239.70 %45.41 %58.37 %
สิงหาคม41,12538,11839,88024,71222,58615,88839.91 %40.75 %60.16 %
รวมทั้งปี473,243459,092470,960265,541245,730197,66643.89 %46.47 %58.03 %