เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 40 หน่วยงาน จากทั้งหมด 52 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน29,95231,58830,77216,91923,64317,18543.51 %25.15 %44.15 %
ตุลาคม29,92931,51030,71415,26115,26018,05349.01 %51.57 %41.22 %
พฤศจิกายน29,88631,49030,75116,55116,83920,18944.62 %46.53 %34.35 %
ธันวาคม29,16831,45330,73717,00115,64415,47841.71 %50.26 %49.64 %
มกราคม29,98631,54830,77518,37216,58613,78238.73 %47.43 %55.22 %
กุมภาพันธ์30,00131,53330,47516,70417,06112,13544.32 %45.89 %60.18 %
มีนาคม29,97931,54830,68517,77317,64514,65240.71 %44.07 %52.25 %
เมษายน29,94231,62730,64916,17516,83011,73245.98 %46.79 %61.72 %
พฤษภาคม30,32131,67530,70617,77716,27310,28241.37 %48.62 %66.52 %
มิถุนายน30,39331,58430,94817,47227,07812,62842.51 %14.27 %59.19 %
กรกฎาคม30,44730,19330,80117,24517,89811,27143.36 %40.72 %63.41 %
สิงหาคม30,34930,25631,09917,58317,31811,86942.06 %42.76 %61.83 %
รวมทั้งปี360,352376,004369,112204,835218,076169,25643.16 %42.00 %54.15 %