เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 89 หน่วยงาน จากทั้งหมด 115 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน238,369253,900241,46658,43163,47339,81175.49 %75.00 %83.51 %
ตุลาคม238,684237,496240,86363,12046,72947,90873.56 %80.32 %80.11 %
พฤศจิกายน256,428237,381241,66270,11557,05247,89072.66 %75.97 %80.18 %
ธันวาคม469,110238,583261,72154,80362,46552,83688.32 %73.82 %79.81 %
มกราคม238,259239,029249,64560,50856,29941,65074.60 %76.45 %83.32 %
กุมภาพันธ์468,783241,480249,39079,12653,93349,73483.12 %77.67 %80.06 %
มีนาคม470,628241,084250,31563,20262,44061,83786.57 %74.10 %75.30 %
เมษายน242,041240,295249,167105,02538,23935,23856.61 %84.09 %85.86 %
พฤษภาคม242,488258,288249,49564,47147,22037,73873.41 %81.72 %84.87 %
มิถุนายน243,675258,262249,40460,61859,37051,00875.12 %77.01 %79.55 %
กรกฎาคม242,798259,431249,82358,88958,78941,02975.75 %77.34 %83.58 %
สิงหาคม243,401242,229250,11665,20056,09741,11673.21 %76.84 %83.56 %
รวมทั้งปี3,594,6652,947,4572,983,067803,508662,106547,79577.65 %77.54 %81.64 %