เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 68 หน่วยงาน จากทั้งหมด 96 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน109,133106,953100,65643,02441,88537,31760.58 %60.84 %62.93 %
ตุลาคม109,344107,247119,48542,41134,31231,67561.21 %68.01 %73.49 %
พฤศจิกายน110,909107,546101,21944,99840,96535,80959.43 %61.91 %64.62 %
ธันวาคม109,853108,009101,97743,03345,87139,75760.83 %57.53 %61.01 %
มกราคม109,814107,873101,95847,08283,33435,24357.13 %22.75 %65.43 %
กุมภาพันธ์111,316106,826101,56442,40139,48836,53861.91 %63.04 %64.02 %
มีนาคม111,621106,702101,40843,95038,84040,53760.63 %63.60 %60.03 %
เมษายน110,728104,971100,91041,75828,29128,09462.29 %73.05 %72.16 %
พฤษภาคม111,318105,184100,05842,34931,26427,63161.96 %70.28 %72.38 %
มิถุนายน112,855105,449100,14043,74637,38133,12461.24 %64.55 %66.92 %
กรกฎาคม112,901105,673100,57943,35438,37032,30561.60 %63.69 %67.88 %
สิงหาคม112,250105,919100,86442,91841,37531,94361.77 %60.94 %68.33 %
รวมทั้งปี1,332,0421,278,3521,230,818521,024501,376409,97260.89 %60.78 %66.69 %