เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จากทั้งหมด 60 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน107,369107,298107,71322,56422,63322,90078.98 %78.91 %78.74 %
ตุลาคม107,592107,052106,06021,24023,90025,21080.26 %77.67 %76.23 %
พฤศจิกายน107,518107,436106,08423,05222,45322,72878.56 %79.10 %78.58 %
ธันวาคม107,813107,283106,42520,64024,60422,26780.86 %77.07 %79.08 %
มกราคม107,529107,447107,56022,20424,68918,70179.35 %77.02 %82.61 %
กุมภาพันธ์107,222107,592107,68819,15122,31718,86282.14 %79.26 %82.48 %
มีนาคม108,224107,573108,48221,35620,84724,42780.27 %80.62 %77.48 %
เมษายน107,898107,290108,53520,36318,83018,08581.13 %82.45 %83.34 %
พฤษภาคม107,390107,435108,70824,00220,14018,34377.65 %81.25 %83.13 %
มิถุนายน106,918107,88262,87024,10022,39620,34677.46 %79.24 %67.64 %
กรกฎาคม107,116108,19162,77124,87431,47849,93876.78 %70.90 %20.44 %
สิงหาคม127,767108,32662,81225,26626,40217,21080.22 %75.63 %72.60 %
รวมทั้งปี1,310,3571,290,8041,155,709268,811280,689279,01779.49 %78.25 %75.86 %