เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จากทั้งหมด 68 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน50,49551,85551,46320,53720,44019,59359.33 %60.58 %61.93 %
ตุลาคม68,87470,62251,20919,80718,09417,89771.24 %74.38 %65.05 %
พฤศจิกายน50,13552,22451,50023,33820,05742,98353.45 %61.59 %16.54 %
ธันวาคม50,15752,15551,68621,84121,64219,99656.45 %58.50 %61.31 %
มกราคม50,09152,63551,60024,54221,12217,32351.00 %59.87 %66.43 %
กุมภาพันธ์50,21952,62052,30523,24121,01118,13853.72 %60.07 %65.32 %
มีนาคม50,20852,58251,65722,35819,27221,54555.47 %63.35 %58.29 %
เมษายน50,12552,63150,89118,92915,25312,08462.24 %71.02 %76.26 %
พฤษภาคม50,14052,77650,94623,24215,98012,14953.65 %69.72 %76.15 %
มิถุนายน50,39052,75250,34722,10921,19816,06756.12 %59.82 %68.09 %
กรกฎาคม50,64652,86350,41923,45025,80515,67853.70 %51.19 %68.90 %
สิงหาคม50,83452,93150,64222,92327,01014,30654.91 %48.97 %71.75 %
รวมทั้งปี622,314648,648614,664266,318246,883227,76057.21 %61.94 %62.95 %