เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 35 หน่วยงาน จากทั้งหมด 56 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน32,42030,48529,45319,51815,94314,35739.80 %47.70 %51.25 %
ตุลาคม32,64830,42429,51318,42916,27814,45243.55 %46.50 %51.03 %
พฤศจิกายน32,65130,44629,48218,71018,16914,30842.70 %40.33 %51.47 %
ธันวาคม32,78730,51529,66418,02615,76414,89245.02 %48.34 %49.80 %
มกราคม33,26330,54029,60118,89316,78812,94943.20 %45.03 %56.26 %
กุมภาพันธ์33,06930,39729,91317,01316,58614,37848.55 %45.44 %51.93 %
มีนาคม33,08730,56029,85018,80715,04617,28943.16 %50.77 %42.08 %
เมษายน33,10730,50230,36216,63111,14611,39149.77 %63.46 %62.48 %
พฤษภาคม33,23530,46230,41418,22212,97310,54545.17 %57.41 %65.33 %
มิถุนายน33,28030,45830,64518,52814,79713,97544.33 %51.42 %54.40 %
กรกฎาคม33,30030,62530,30617,11614,71412,67348.60 %51.96 %58.18 %
สิงหาคม33,18030,67530,30918,10015,12611,49945.45 %50.69 %62.06 %
รวมทั้งปี396,028366,088359,510217,992183,328162,70944.96 %49.92 %54.74 %