เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน จากทั้งหมด 66 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน63,01263,30764,08719,86932,85419,75468.47 %48.10 %69.18 %
ตุลาคม62,92763,43164,20839,19220,07517,62537.72 %68.35 %72.55 %
พฤศจิกายน64,60964,08464,68323,43124,04260,59863.73 %62.48 %6.32 %
ธันวาคม64,65364,83265,16722,43722,40920,13065.30 %65.44 %69.11 %
มกราคม64,66764,87565,09126,25123,03616,84859.41 %64.49 %74.12 %
กุมภาพันธ์64,43564,46164,87821,37122,80817,64466.83 %64.62 %72.80 %
มีนาคม62,95863,68464,55121,98921,47121,22565.07 %66.28 %67.12 %
เมษายน65,90063,59164,98621,37116,10914,86567.57 %74.67 %77.13 %
พฤษภาคม63,96864,09265,57521,68817,21715,48666.10 %73.14 %76.38 %
มิถุนายน64,48664,00166,23622,52019,44818,60365.08 %69.61 %71.91 %
กรกฎาคม64,39064,26465,36424,23221,55516,94662.37 %66.46 %74.07 %
สิงหาคม63,43264,44665,60025,35022,22715,96160.04 %65.51 %75.67 %
รวมทั้งปี769,438769,069780,425289,701263,250255,68562.35 %65.77 %67.24 %