เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน จากทั้งหมด 80 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน52,46952,24351,52028,04642,63318,67346.55 %18.40 %63.76 %
ตุลาคม52,49551,88351,48331,80522,31618,45339.41 %56.99 %64.16 %
พฤศจิกายน52,72352,17852,21135,98626,95021,94631.74 %48.35 %57.97 %
ธันวาคม52,51052,18251,96027,32522,45222,87047.96 %56.97 %55.98 %
มกราคม52,54352,26851,96031,59131,94221,31739.88 %38.89 %58.97 %
กุมภาพันธ์52,58352,31151,97932,27030,47324,82438.63 %41.75 %52.24 %
มีนาคม52,83452,18551,96033,75330,46627,66436.11 %41.62 %46.76 %
เมษายน52,92151,84452,18835,49421,85124,06432.93 %57.85 %53.89 %
พฤษภาคม52,81952,20852,15032,83822,09829,59137.83 %57.67 %43.26 %
มิถุนายน52,78552,15052,02832,38323,18858,98838.65 %55.54 %-13.38 %
กรกฎาคม52,76152,33851,95232,461363,38552,91438.47 %-594.30 %-1.85 %
สิงหาคม52,76152,26852,11238,92528,43147,46826.22 %45.60 %8.91 %
รวมทั้งปี632,203626,059623,502392,879666,186368,77137.86 %-6.41 %40.85 %