เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 68 หน่วยงาน จากทั้งหมด 71 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน68,76870,80072,10942,93152,11941,37837.57 %26.38 %42.62 %
ตุลาคม67,68469,73870,44940,67339,21142,31439.91 %43.77 %39.94 %
พฤศจิกายน67,65169,67970,21545,40742,25641,42732.88 %39.36 %41.00 %
ธันวาคม67,89470,236108,28341,71042,40142,52138.57 %39.63 %60.73 %
มกราคม67,91170,21069,96446,26648,47537,29331.87 %30.96 %46.70 %
กุมภาพันธ์68,39171,14670,40345,06746,72940,70734.10 %34.32 %42.18 %
มีนาคม69,48071,11370,99043,86441,29048,90936.87 %41.94 %31.10 %
เมษายน68,84071,36269,87738,70632,48831,02443.77 %54.47 %55.60 %
พฤษภาคม69,18971,61470,10345,36137,48230,30534.44 %47.66 %56.77 %
มิถุนายน71,79771,71568,75143,37043,13838,49839.59 %39.85 %44.00 %
กรกฎาคม72,72370,61569,83145,17846,89530,85637.88 %33.59 %55.81 %
สิงหาคม74,98472,34970,07445,31446,36334,27439.57 %35.92 %51.09 %
รวมทั้งปี835,313850,577881,048523,846518,847459,50637.29 %39.00 %47.85 %