เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน จากทั้งหมด 63 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน38,67339,24239,48922,95920,32318,59440.63 %48.21 %52.91 %
ตุลาคม38,73339,26239,47419,55718,06316,47849.51 %53.99 %58.26 %
พฤศจิกายน39,28942,37539,62821,47518,77817,23445.34 %55.69 %56.51 %
ธันวาคม38,64739,41739,58021,44318,49017,41044.51 %53.09 %56.01 %
มกราคม39,60839,39439,55820,34621,59715,50448.63 %45.18 %60.81 %
กุมภาพันธ์39,34039,32641,80921,37919,57915,57545.66 %50.21 %62.75 %
มีนาคม40,22639,40539,21735,62819,87919,57411.43 %49.55 %50.09 %
เมษายน40,21038,93438,70220,35515,68214,65049.38 %59.72 %62.15 %
พฤษภาคม40,61039,56938,98819,75016,91912,42851.37 %57.24 %68.12 %
มิถุนายน40,18839,62339,14821,65517,62916,00546.12 %55.51 %59.12 %
กรกฎาคม40,38339,62139,37523,42419,87014,87442.00 %49.85 %62.22 %
สิงหาคม39,68939,76939,72120,29620,07814,69748.86 %49.51 %63.00 %
รวมทั้งปี475,596475,937474,689268,267226,887193,02443.59 %52.33 %59.34 %