เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน จากทั้งหมด 54 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน38,43752,12643,00919,57725,72819,80649.07 %50.64 %53.95 %
ตุลาคม38,10743,23241,02116,66718,94219,23656.26 %56.19 %53.11 %
พฤศจิกายน38,39543,10341,06717,66218,55119,16054.00 %56.96 %53.34 %
ธันวาคม38,49843,16641,16318,64418,28616,92251.57 %57.64 %58.89 %
มกราคม39,22642,86741,17019,63619,76716,55849.94 %53.89 %59.78 %
กุมภาพันธ์40,44142,90841,16018,76418,19416,32353.60 %57.60 %60.34 %
มีนาคม40,74042,48841,17719,97518,37120,25450.97 %56.76 %50.81 %
เมษายน40,88442,88041,19519,06918,18012,88653.36 %57.60 %68.72 %
พฤษภาคม41,00642,68140,41020,53719,46412,73749.92 %54.40 %68.48 %
มิถุนายน41,29342,78440,75419,76221,12014,72652.14 %50.64 %63.87 %
กรกฎาคม41,24442,59340,81418,57315,83014,83254.97 %62.83 %63.66 %
สิงหาคม41,15843,23142,77618,55019,23214,11854.93 %55.51 %67.00 %
รวมทั้งปี479,429524,058495,716227,417231,665197,55752.57 %55.79 %60.15 %