เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 109 หน่วยงาน จากทั้งหมด 120 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน224,258213,084215,414124,090100,30597,77444.67 %52.93 %54.61 %
ตุลาคม224,020214,312215,546100,10791,64894,06255.31 %57.24 %56.36 %
พฤศจิกายน228,936212,455213,954103,49096,80196,78354.80 %54.44 %54.76 %
ธันวาคม231,556215,357248,40897,29996,85797,54057.98 %55.02 %60.73 %
มกราคม231,331215,130216,231107,198104,46485,21753.66 %51.44 %60.59 %
กุมภาพันธ์230,043214,509219,627106,89892,96189,73753.53 %56.66 %59.14 %
มีนาคม232,963213,510215,925104,28891,278106,37755.23 %57.25 %50.73 %
เมษายน229,944210,805219,61992,534144,01876,81559.76 %31.68 %65.02 %
พฤษภาคม231,209211,644213,039101,17187,687180,29756.24 %58.57 %15.37 %
มิถุนายน231,350211,689214,782104,81098,53788,75854.70 %53.45 %58.68 %
กรกฎาคม231,766217,683214,231104,492105,52786,38054.91 %51.52 %59.68 %
สิงหาคม228,252217,244215,223105,422106,52683,52953.81 %50.96 %61.19 %
รวมทั้งปี2,755,6282,567,4222,621,9981,251,7981,216,6101,183,26954.57 %52.61 %54.87 %