เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน จากทั้งหมด 57 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน33,01933,56533,42814,76112,93214,06255.30 %61.47 %57.93 %
ตุลาคม32,69233,34133,46413,88010,84810,95057.54 %67.46 %67.28 %
พฤศจิกายน32,53633,42133,30715,20113,52511,05853.28 %59.53 %66.80 %
ธันวาคม32,75933,66433,40415,01412,70013,04854.17 %62.28 %60.94 %
มกราคม32,99133,88333,29116,47913,96910,29350.05 %58.77 %69.08 %
กุมภาพันธ์32,48733,81633,02916,44512,80410,07949.38 %62.14 %69.48 %
มีนาคม33,02033,72033,23314,41011,27514,49156.36 %66.56 %56.40 %
เมษายน33,09533,51733,27911,9067,3806,97464.02 %77.98 %79.05 %
พฤษภาคม33,11433,31733,70214,6529,9829,08755.75 %70.04 %73.04 %
มิถุนายน33,42833,36633,58714,45611,80811,30656.76 %64.61 %66.34 %
กรกฎาคม33,25133,49933,65815,82514,28211,12552.41 %57.37 %66.95 %
สิงหาคม33,33633,58733,95316,51115,4829,40550.47 %53.90 %72.30 %
รวมทั้งปี395,728402,696401,335179,539146,986131,87854.63 %63.50 %67.14 %