เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน จากทั้งหมด 73 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน67,86569,14866,94336,81632,70330,21545.75 %52.71 %54.86 %
ตุลาคม66,88067,08566,84129,54334,61527,97555.83 %48.40 %58.15 %
พฤศจิกายน67,28066,91767,08037,53739,85129,85544.21 %40.45 %55.49 %
ธันวาคม67,76266,827121,94029,55337,67132,32556.39 %43.63 %73.49 %
มกราคม67,63867,17167,51135,34739,03120,57147.74 %41.89 %69.53 %
กุมภาพันธ์67,61167,25267,39432,27139,64925,56352.27 %41.04 %62.07 %
มีนาคม67,77967,24467,71334,41334,03728,28449.23 %49.38 %58.23 %
เมษายน67,08367,09967,00330,24923,31319,11254.91 %65.26 %71.48 %
พฤษภาคม67,70467,20967,41632,67028,28518,91451.75 %57.92 %71.94 %
มิถุนายน67,73468,20570,94331,21630,85924,13353.91 %54.76 %65.98 %
กรกฎาคม67,87567,98671,60631,02831,07326,07254.29 %54.29 %63.59 %
สิงหาคม67,75267,95871,80631,53134,60925,29153.46 %49.07 %64.78 %
รวมทั้งปี810,964810,099874,196392,175405,697308,31051.64 %49.92 %64.73 %