เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 50 หน่วยงาน จากทั้งหมด 60 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน53,73764,63361,44925,49821,76722,36552.55 %66.32 %63.60 %
ตุลาคม72,18365,80961,39321,39124,02721,35470.36 %63.49 %65.22 %
พฤศจิกายน54,07866,09961,41725,70719,84820,92952.46 %69.97 %65.92 %
ธันวาคม52,73266,18860,70122,42322,07521,90157.48 %66.65 %63.92 %
มกราคม55,63373,76661,87224,71921,35316,50655.57 %71.05 %73.32 %
กุมภาพันธ์53,20666,10460,57323,26622,66818,72456.27 %65.71 %69.09 %
มีนาคม53,56265,83162,59722,28420,31927,14358.40 %69.14 %56.64 %
เมษายน53,32465,51862,24920,37614,92616,23461.79 %77.22 %73.92 %
พฤษภาคม53,16265,92862,28224,75917,81914,48653.43 %72.97 %76.74 %
มิถุนายน53,02973,81462,42723,86420,92116,86955.00 %71.66 %72.98 %
กรกฎาคม53,45066,30262,20251,15423,08327,8934.30 %65.19 %55.16 %
สิงหาคม53,30766,67162,72723,36824,60523,51756.16 %63.09 %62.51 %
รวมทั้งปี661,404806,666741,890308,812253,411247,92053.31 %68.59 %66.58 %