เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 53 หน่วยงาน จากทั้งหมด 62 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน56,31959,16358,45732,98629,11527,59941.43 %50.79 %52.79 %
ตุลาคม56,13858,89758,17325,00526,67925,48155.46 %54.70 %56.20 %
พฤศจิกายน56,33458,93358,21030,78928,26225,23545.35 %52.04 %56.65 %
ธันวาคม56,16658,93258,41730,03428,57227,04246.53 %51.52 %53.71 %
มกราคม56,24858,90258,50934,18830,71324,21139.22 %47.86 %58.62 %
กุมภาพันธ์56,09158,51258,48229,71727,65321,66547.02 %52.74 %62.96 %
มีนาคม56,10559,07258,51431,69930,70426,10743.50 %48.02 %55.38 %
เมษายน55,96558,08957,07728,46118,86417,57749.15 %67.53 %69.20 %
พฤษภาคม56,24858,75557,18629,71821,63917,81247.17 %63.17 %68.85 %
มิถุนายน56,14458,81757,48830,64326,25722,82745.42 %55.36 %60.29 %
กรกฎาคม56,14558,75757,72430,70929,44922,39645.30 %49.88 %61.20 %
สิงหาคม56,04358,83558,00972,93133,30521,863-30.14 %43.39 %62.31 %
รวมทั้งปี673,947705,663696,246406,881331,211279,81639.63 %53.06 %59.81 %