เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จากทั้งหมด 63 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน51,70149,95750,35436,16519,14322,42030.05 %61.68 %55.48 %
ตุลาคม51,79049,82749,97916,61216,23116,59067.92 %67.42 %66.81 %
พฤศจิกายน51,75250,75751,14319,63619,81419,67962.06 %60.96 %61.52 %
ธันวาคม51,62750,97551,56327,94319,79922,04845.88 %61.16 %57.24 %
มกราคม53,33450,55351,29321,72021,32616,63959.28 %57.81 %67.56 %
กุมภาพันธ์51,69750,57651,14921,73020,75316,83257.97 %58.97 %67.09 %
มีนาคม52,17551,56351,86521,20819,02922,30959.35 %63.10 %56.99 %
เมษายน51,79352,10952,67518,11615,25413,06265.02 %70.73 %75.20 %
พฤษภาคม52,43850,13853,04721,65416,41814,12358.70 %67.25 %73.38 %
มิถุนายน52,26851,78555,04222,26619,91435,16957.40 %61.54 %36.11 %
กรกฎาคม52,20251,46654,28523,37321,82215,35255.23 %57.60 %71.72 %
สิงหาคม51,46750,81354,39222,34124,38715,63556.59 %52.01 %71.25 %
รวมทั้งปี624,244610,520626,788272,763233,892229,85656.31 %61.69 %63.33 %